100 kôz pre 50 rodín v núdzi

Vďaka štedrému príspevku vo výške 5 000 eur sme nakúpili 100 kôz, ktoré putovali do 50 tich rodín.
Nákup sme zrealizovali od miestnych chudobných ľudí z kmeňa Giriama.
Hoci sa realizácia nákupu nevyhla náročnej logistike ako aj značnému bezpečnostnému riziku, keďže kolegovia sa presúvali do odľahlej oblasti s vysokou hotovosťou, všetko dopadlo na výbornú.
Opäť sme pomáhali 2 x !  Nielen príjemcom, ktorí získali kozy, ale aj ľuďom s odľahlých oblastí, ktorí vďaka tomuto programu získali zdroj príjmu  z predaja.