Ako sa Rama stal členom nášho tímu

Rama je polosirota. Matka mu zomrela, ked mal 15 rokov . Vyrastal spolu s otcom a jeho  druhou manželkou, ktorá do manželstva priviedla dve dcéry.

 

Počas štúdia na strednej škole v Mombase ho prichýlila sestra jeho matky a poskytla mu ubytovanie a stravu.  Na školné si však Rama musel zarábať sám. Počas víkendov pracoval ako robotník na stavbách. V priebehu výstavby House of Smile pracoval ako robotník aj na našej stavbe a zo mzdy hradil výdavky na vzdelanie. Počas práce na stavbe prejavil veľký záujem o v tom čase plánovaný projekt na podporu sirôt a detí v núdzi.

 

Viac než šperk pomohol Ramovi uhradiť poplatky za maturitné skúšky a keďže Ramov záujem o spoluprácu pretrvával naďalej,

vďaka darcom mohol nastúpiť na dvojročné štúdium Sociálnej práce a rozvoja komunity v Mombase. Už počas štúdia sa aktívne zapájal do prác v našom centre. Práca s  deťmi a komunitou mi išla vynikajúco, deti si ho obľúbili a matky ho rešpektovali.

 

Po ukončení štúdia sa Rama stal právoplatným členom nášho tímu a dnes je veľkým prínosom pre organizáciu. Má v kompetencii prevádzku House of Smile v Mtwape, vyučuje deti anglický jazyk, základy práce na počítači a je nepostrádateľný aj pri práci v teréne počas distribúcie potravinovej pomoci, školských uniforiem a zdravotných prehliadok.

 

Od samotného vzniku Viac než šperk  sme sa zaviazali, že náš tím priamo na mieste bude tvorený miestnymi ľuďmi a špecialistami, ktorí dôverne poznajú problematiku oblasti, hovoria miestnym jazykom a majú záujem zmeniť situáciu v ich vlastnej krajine.

 

Rama tak rozšíril náš lokálny tím o profesionálneho sociálneho pracovníka.