Ambasádorka Zuzana Kanócz nafotila pre nás sériu fotografií, aby zviditeľnila prácu keňských žien a umelcov

Zuzka sa pripravuje na svoje najkrajšiu životnú “rolu” a miesto oddychu sa rozhodla svoj čas a energiu venovať nafoteniu fotografií originálnych hand made šperkov, ktoré vyrábajú keňské ženy a umelci a tým podporiť ich prácu. Zuzkyna energia a šťastie nás inšpirovalo pomenovať radu šperkov, ktoré sú vyrábané pre Viac než šperk ” FURAHA (v preklade šťastie) by Viac než šperk.
Viac než šperk sa touto aktivitou snaží vytvárať pracovné príležitosti prioritne pre ženy, ktoré tak získajú dôstojný zdroj príjmu.
Väčšina žien v Keni nemala a dodnes často nemá prístup k vzdelaniu čo znižuje ich hodnotu na trhu práce. A práve ženy – matky svoj príjem prioritne investujú do vzdelania a zdravotnej starostlivosti pre svoje deti. Vlastný príjem im okrem toho dáva slobodu, nezávislosť a pocit užitočnosti, že prispievajú do rodinného rozpočtu.
fotogaléria