Distribúcia 5 ton potravinovej pomoci

V priebehu mesiaca december 2014 a január 2015 sme distribuovali 5 ton potravinovej pomoci pre deti zaradené v našom programe. Každé z 306 detí dostalo 15 kg potravín (strukoviny, ryža, múka, cukor), mlieko a chlieb (chlieb majú deti veľmi radi, a pre tie z chudobných rodín predstavuje veľkú pochúťku, pretože ho majú len zriedka).