Distribuovali sme 7 ton potravinovej pomoci

Koncom novembra sme distribuovali 7 ton potravinovej pomoci. Tak ako vždy išlo o tvranlivé potraviny – múka, ryža, fazuľa, cukor a trvanlivé mlieko.
V oblasti v ktorej pôsobíme je  až 55% detí , ktoré trpia podvýživou alebo podváhou.