Kamarát z Afriky

Rozvojové vzdelávanie slovenských detí, ktorého súčasťou budú výstavy fotografií dokumentujúce život afrických detí, expozície afrických hračiek a besedy s deťmi a ich rodičmi.