KLUB DARCOV

Spája ľudí ochotných pomôcť, vďaka ktorým môžeme rýchlo a flexibilne pomáhať priamo v teréne, práve tam, kde je to najviac potrebné.

 

Vaša pravidelná mesačná pomoc vo výške akú si sami zvolíte nám umožnuje reagovať rýchlo  a účinne v krízových situáciách.

 

Príspevky z Klubu darcov sú využívané predovšetkým na:

 

  • pokytnutie neodkladnej zdravotnej pomoci, ako je záchrana života, komplikovaný pôrod, úraz dieťaťa
  • jedlo pre siroty a dlhodobo chorých, ktorí nemajú svojich pravidelných podporovateľov
  • učebné pomôcky pre lokálne  „školy pod stromami“
  • úhrada školného pre siroty, ktoré ešte nemajú podporovateľa
  • štipendium pre študentov stredných škôl z chudobných rodín
  • pomoc rodinám postihnutých záplavami v období dažďov

 

Pre viac informacií ako sa stať členom  KLUBU DARCOV pošlite email na: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk