Nákup desiatich kôz pre rodiny v núdzi

Vďaka sponzorovi, ktorý prispel v rámci programu FARMA na nákup 10 tich kôz pre rodiny v núdzi, sme v priebehu mesiaca november kozy rozdelili prioritne medzi vdovy, osamelé matky, dve mladé rodiny a jednu velmi chudobnú rodinu z kmeňa Giriama.

Koza je pre rodiny žijúce na pokraji biedy nesmierne vzácny a cenný dar, vďaka ktorému majú príjem mlieka a generujú svoj vlastý zdroj príjmu z predaja mlieka a mäsa.

Množstvo rodín, ktoré v minulosti dostali kozu/kozy dnes majú vlastné nemalé stáda, ktoré ich živia. Náš najúspešnejší farmár si z príjmu, ktorý si našetril z predaja mäsa kúpil malý vlastný pozemok na ktorom sa chystá postaviť hlinený domček. Nemusí tak žiť v neustálom strachu, že jeho príbytok, ktorý stojí na pozemku niekoho iného môže byť kedykoľvek zničený a jeho rodina z pozemku vyhostená.