História

Vznik projektu


Rok 2010 bol prvým oficiálnym rokom humanitárnej organizácie Viac než šperk. Predchádzali mu 3 roky intenzívnych príprav, ktoré zahŕňali plánovanie, projektovanie a predovšetkým monitoring oblasti, potrieb a problémov obyvateľstva – hlavne detí. V tomto období bola zrealizovaná kúpa pozemku a vybudovaná prvá miestnosť budúceho edukačného a krízového centra pre deti

Pôvodná myšlienka vybudovať jednu miestnosť, kde deti z ulice nájdu úkryt pred páliacim slnkom, dažďom, kde budú mať prístup k pitnej vode a k jedlu, k hračkám a ku knihám sa zmenila v roku 2010 na sociálne centrum, ktoré dnes poskytuje komplexnú sociálnu starostlivosť, prevádzkuje škôlku, knižnicu a anti malnutričný program pod názvom Mirka´s House of Smile.