Kde robíme

Keňa, kraj Kilifi, Mtwapa (Kikambala, Shanzu)

Keňa

Populácia: 45 mil.
HDI (Human Development Index) 147 (z 187)

Kraj Kilifi

Kraj Kilifi patrí medzi 10 najchudobnejších krajov v Keni. Pod hranicou chudoby žije 66,8 % obyvateľstva.
Priemerný denný príjem na domácnosť (6 členov): 706 ksh.
Počet obyvateľov v tomto kraji presahuje 1 mil. obyvateľov.
Životnosť: 54 – 61 rokov.
Ůmrtnosť detí do 5 rokov: 71/1000

Mtwapa

Pôvodne malá rybárska osada s malým počtom obyvateľova rozľahlými voľnými pozemkami sa zmenila na najrýchlejšie rastúce mesto v Keni. Príliv prisťahovalcov z iných častí Kene ale aj zo Somálska spôsobil nárast sociálno-patologických javov ako je nezamestnanosť, nedostatok vzdelávacích inštitúcií, šírenie chorôb a nárast chudoby. Tradičné zdroje obživy, ktorými po generácie bolo poľnohospodárstvo a rybolov dnešné rodiny už neuživia.