Náš tím

Naše programy sú vedené predovšetkým miestnymi ľuďmi, ktorí dôverne poznajú kultúru a potreby obyvateľov v oblasti, kde pôsobíme a hovoria miestnym jazykom. Títo ľudia majú vysokú motiváciu pomáhať a zlepšovať životy ľudí v ich susedstve, komunite a krajine.


Bausi

Bausi

Lokálny koordinátor

Rahma

Rahma

Sociálny pracovník

Nema

Nema

Dobrovoľníčka

Slovenský tím VNŠ pracuje na dobrovoľnej báze, jeho hlavnou úlohou je riadenie projektu, administratíva, získavanie finančnej pomoci, organizovanie eventov a informovanie verejnosti o práci VNŠ v teréne a o životných podmienkach rodín a detí v núdzi v mieste pôsobenia.

Miroslava Suballyova

Miroslava Suballyová

Zakladateľka VNŠ a terénna pracovníčka

Ludmila Kunova

Ľudmila Kunová

Administratíva a financie

Zuzana Kanocz

Zuzana Kanócz

Ambasádorka Viac než šperk

  Zuzana Kanocz

Barbora Šmitalová

Fundraising a komunikácia