Otvorenie kniznice House of Smile v Kikambale/Msumarini

Dňa 15. 2. 2014 sme slávnostne otvorili knižnicu a herňu pre deti rybárov z Kikambaly pod názvom “HOUSE of Smile Library Kikambala”, ktorú sme postavili a vybavili z príspevkov od darcov, ktorí venovali pomoc na tento účel. Otvorenie sa začalo vystúpením detí, ktoré zaspievali v anglickom jazyku, swahilsky a v reči ich kmeňa Giriama pieseň, v ktorej ďakujú za veľký dar, ktorý im umožní vzdelávať sa.

Výstavba knižnice začala v auguste 2013. Väčšina stavebných prác bola vykonaná na báze dobrovoľníctva miestnou komunitou. Knižnica je vybavená učebnicami pre deti základných a stredných škôl, slovníkmi, rozprávkovými knihami pre najmenších (spolu 130 ks) a hračkami pre deti predškolského veku

Zodpovedným za knižnicu je náš štipendista Harrison, ktorý od 1. 4. 2014 študuje Sociálnu prácu a rozvoj komunity. Rovnako ako v House of Smile v Mtwape sa miestne deti budú môcť v knižnici pripravovať na skúšky v dôstojných podmienkach a pod dohľadom našich lokálnych spolupracovníkov. Súčasťou budú víkendové lekcie angličtiny a edukačné stretnutia matiek pod vedením nášho spolupracujúceho pediatra. Veríme, že pomoc miestnym ľuďom má skutočný význam práve vtedy ,keď na ňom aktívne participujú práve lokálni ľudia – učitelia, lekári a sociálni pracovníci – v praxi sa toto rozhodnutie ukazuje ako mimoriadne učinné a úspešne.

Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnil starosta obce, zástupcovia miestnej komunity, rodičia a detský lekár.

Galéria s fotografiami:
Výstavba
Otvorenie