Otvorenie počítačovej učebne v mirka´s House of Smile

Dňa 15. 2. 2013 veľvyslanec SR oficiálne otvoril PC učebňu v House of Smile. Učebňa disponuje 6 počítačmi, 1 laptopom, tlačiarňou a pripojením na internet. Ucebňu sme mohli zriadiť vďaka finančnému príspevku SlovakAid a bude prínosom pre študentov a mladých ľudí, ktorí budú mať možnosť získať pocítačové zručnosti, a budú mať prístup k informáciám, čo zlepší ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Fotografie z otvorenia nájdetete tu