Podpor dieťa

Pomoc konkrétnemu dieťaťu. S programom PODPOR DIEŤA a mesačným príspevkom 22€ môžete podporovať jedno konkrétne dieťa identifikované ako dieťa v núdzi a zabezpečiť mu tak dôstojnejší život a lepšiu budúcnosť.
V prípade, že sa rozhodnete podporiť konkrétne dieťa, iste budete mať otázky týkajúce sa nášho programu. Odpovede na tie najčastejšie kladené otázky:

1. AKÉ DETI SÚ ZARAĎOVANÉ DO PROGRAMU PODPOR DIEŤA?
Deti zaraďujeme do programu na základe ich sociálneho statusu alebo zdravotného stavu. Ide o deti žijúce v katastrofálnych, neľudských a nedôstojných podmienkach. Ich jediným jedlom za deň je tanier kukuričnej kase na večeru a šálka čierneho čaju na raňajky a večeru, čo má za následok podvýživu a radu zdravotných problémov. Väčšina týchto detí nemôže chodiť do školy, pretože rodiny nemajú finančné prostriedky na zakúpenie školskej uniformy, poplatkov za skúšky a učebnice, ktoré v Keni povinné.

2. AKO BUDE POUŽITÁ VAŠA POMOC?
Dieťaťu Vašou pravidelnou mesačnou pomocou zabezpečíte lepší a dôstojnejší život a nádej na lepšiu budúcnosť. Vaša pomoc smeruje deťom vo forme potravinovej pomoci, základnej zdravotnej starostlivosti, hyg. potrieb a učebníc. Každé dieťa dostáva pomoc adresne, to znamená, že sa snažíme riešiť problémy detí individuálne, s ohľadom na potreby konkrétneho dieťaťa a nie plošne.
V praxi to znamená, že napríklad podvýživené dieťa dostáva hlavne terapeutickú stravu, jedlo a vitamínové doplnky. Často choré dieťa zase zdravotnú starostlivosť a liečbu. Deti, ktoré z dôvodu totálnej biedy rodiny nemôžu chodiť do školy, posielame do školy. Zabezpečujeme im školské uniformy (ktoré sú podmienkou v miestnych školách), učebnice, písacie potreby a zošity. V prípade, že ide o sirotu, dieťa ulice, či dieťa z mimoriadne zlých sociálnych pomerov hradíme za dieťa zápisné, školné a obedy, čím dieťaťu zabezpečíme aj denne teplé jedlo. V mimoriadnych prípadoch zabezpečujeme deťom a ich matkám aj ubytovanie v jednoduchých izbách, a to úhradou nájmu.Okrem toho pripravujeme pre deti voľno časové aktivity a poznávacie výlety do blízkeho okolia. Každé dieťa v našom programe ma splnené jedno malé prianie, či už je to hračka, čokoláda, pre staršie deti dostávanú loptu či novú obuv…

3. AKO BUDETE DOSTÁVAŤ INFORMÁCIE O DIEŤATI A PROJEKTE?
Informácie o tom ako sa darí dieťatku a o vývoji projektu nájdete na našom facebooku , prípadne sa môžete informovať raz za 3 – 6 mesiacov mailom na: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk.
Do 1 mesiaca po obdržaní prvej platby Vám budú zaslané prihlasovacie údaje do ZÓNY pre PODPOROVATEĹOV.

4. KDE NÁJDETE DETI, KTORÉ ČAKAJÚ NA POMOC?
Deti, ktoré čakajú na pomocnú ruku nájdete na nájdete na našom facebooku .

5. AKO A KDE MOŽETE VAŠU POMOC POUKÁZAŤ?
Keď sa rozhodnete pre konkrétne dieťa, pomoc môžete posielať mesačne, švrťročne alebo polročne na účet
Viac než šperk, o.z., číslo účtu:2719539356/0200.
Ako variabialný symbol nezabudnite zadať troj číslie, ktoré Vám zašleme mailom po deklarovaní Vášho záujmu podporiť dieťa.
V prípade, že nebude zadaný správny VS môže prísť k chybnej identifikácii Vašej pomoci.
Ideálne je nastaviť trvalý príkaz, a tak nemusíte každý mesiac myslieť na zrealizovanie platby. Občas sa môže stať, že zabudnete, a to prináša problém v realizácii pomoci pre Vami vybrané dieťa.
V prípade, že nebudeme evidovať pomoc od Vás na Vami podporované dieťa za dva mesiace bez vášho predchádzajúceho upozornenia, bude dieťa automaticky preradené medzi deti, ktoré čakajú na pomoc.
Dieťa preradíme až po obdržaní príspevku na účet prípadne po zaslaní potvrdenia o zrealizovaní pomoci. Dieťa nepreraďujeme na základe mailovej komunikácie.
Ak nastane situácia, že dieťa obrdžalo pomoc od viac ako jedného darcu, budeme Vás o vzniknutej situácii informovať a Vy môžete pomoc presmerovať na iné dieťa, ktoré čaka na pomoc.
Pri programe Podpor dieťa sme plne závislí na Vašej pomoc a nie sme schopní ju realizovať bez Vás. Často sa nás pýtate na možnosť jednorazovej pomoci. Samozrejme môžete pomôcť aj jednorázovým príspevkom vo Vami zvolenej sume. Takáto pomoc bude použitá na nákup hračiek, písacích potrieb, extra ovocia či jedla pre deti ulice.

6. NÁVŠTEVA DIEŤAŤA A POSIELANIE BALÍKOV?
Náš projekt je možné navštíviť a zorganizovať stretnutie s dieťatom. Stretnutie s dieťaťom organizuje lokálny koordinátor a prebieha v našom detskom centre mirka´s House of Smile v Mtwape. Návštevu je potrebné ohlásiť s dostatocným časovým predstihom a je potrebné počítať s tým, že dieťa môže byť v tom čase napríklad odcestované – týka sa to hlavne prázdnin a voľných dní.
Zasielanie balíkov s materiálnou pomocou nedoporučujeme s viacerých dôvodov. Tým najdôležitejším je ten, že v Keni je možné zakúpiť a zabezpečiť všetko čo dieťa potrebuje a Viac než šperk sa snaží nákupom priamo v Keni od miestnych obchodníkov alebo krajčírok podporovať miestnu ekonomiku dávať ľuďom prácu. Materiálna pomoc ekonomiku devastuje, znižujem pracovné príležitosti a učí ľudí pasivite. Materiálna pomoc je opodstatnená v prípade nepokojov, vojnových konfliktov, prípadne prírodných katastrof. Okrem toho poštovné je veľmi drahé a hrozí riziko straty balíku.

7. KOREŠPONDENCIA S DIEŤAŤOM
Deťom mladším ako 14 rokov doporučujeme poslat pohľadnicu s milými a povzbudivými slovami. Nedoporučujeme písať osobné listy, ktoré by mohli spôsobiť, že dieťa získa pocit nádeje alebo si začne budovať citový vzťah k darcovi. Deťom, ktoré navštevujú strednú a vysokú školu, a ktoré už chápu princíp programu pomoci je možné posielať aj listy. Mladšie deti neovladajú dostatočne anglický jazyk, aby boli shopné porozumieť dlhším a náročnejším textom.

8. AKO UKONČIŤ POMOC?
Ak sa rozhodnete pomoc pre dieťa ukončiť, môžete tak urobiť kedykoľvek bez udania dôvodu len zaslaním mailu, v ktorom nás budete o ukončení pomoci informovať a my začneme pre dieťa hľadať nového podporovateľa, ktorý bude pokračovať v pomoci pre dieťa.

9. VYRADENIE DIEŤAŤA Z PROGRAMU
Dieťa môže byť z programu vyradené na základe zmeny bydliska. V takomto prípade budete o zmene včas informovaní a môžete pokračovať v pomoci pre iné dieťa v núdzi.