Pomôžte nám pomáhať

Vaša pomoc a podpora zabezpečí lepší život dieťaťu v núdzi a môže zachrániť život.

PLATBY V RÁMCI SLOVENSKA: číslo účtu: 2719539356/0200
IČO: 42200709

MEDZINÁRODNÉ PLATBY
Názov banky: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK6602000000002719539356
SWIFT kód: SUBASKBX

18