Postavme školu v keni

Postavme spolu školu v Keni.

Pre deti,ktoré sa chcú učiť.    Pre učiteľov, ktorí chcú učiťObrovský starý mangovník. Provizórne lavice a ošúchané rohože na zemi. Dve tabule opreté o kmeň stromu. Desiatky detí dychtiacich po vzdelaní a odhodlaná pani učiteľka. Vraj škola…

“Odstavujem motorku v tejto zabudnutej vidieckej časti Kene a neverím vlastným očiam. Vonku je tak horúco, že sa takmer nedá ani dýchať. Deti majú práve hodinu angličtiny a poslušne opakujú slovíčka po pani učiteľke. Mám dojem, že to je len výjav z filmu. Že toto nemôže byť skutočnosť. V dnešnej dobe? Ale je to realita. Dívam sa do unavených očí detí a do ich vysmädnutých tváričiek. Do odhodlaných a hrdých očí pani učiteľky, ktorá mi vysvetľuje, že aj deti z chudobných rodín nevyhnutne potrebujú vzdelanie.
Rozpráva mi ako deti do školy kráčajú denne pešo a na boso aj hodinu… že síce nemajú v škole jedlo, ale majú tabuľu a občas aj kriedu. Majú aj vodu – a rukou ukazuje na nezakrytú dieru v zemi z ktorej si deti hrnčekmi naberajú vodu v prípade ak zaprší… Učiteľka dodáva, že síce už 6 mesiacov pracuje bez mzdy ale nevzdáva sa presvedčenia, že vzdelanie je presne to, čo deti z chudobných rodín potrebujú najviac. Vraj, aby mali lepší život ako majú ich rodičia, bude učiť aj naďalej, dodáva odhodlane. V škole pod stromom.”Predbežný rozpočet na školu s 4 triedami, jedálňou, knižnicou a toaletou

  • Pozemok: 8000 €
  • Vybudovanie jednej miestnosti: 2000 €
  • Strešná krytina na jednu miestnosť: 1000 €
  • Nádrže na zber dažďovej vody: 1000 €
  • Vybudovanie sociálneho zariadenia: 1500 €
  • Vybavenie jednej triedy lavicami a stoličkami: 300 €
  • Vybavenie jednej triedy učebnými pomôckami: 200 €

Priebežne vás budeme informovať o výške získaných finančných prostriedkov.

Pomôcť môžete zaslaním ľubovolnej sumy na účet Viac než šperk: 2719539356/0200

do správy pre prijímateľa prosím uveďte: SKOLA