Potravinová pomoc pre deti z Tanzánie, Machui

Deťom zaradeným do programu PODPOR DIEŤA smerovala takmer tona potravinovej pomoci. Každé dieťa dostalo 20 kg potravín pozostávajúcich z fazule, ryže, múky a cukru.
Program v Tanzánskom Machui je prioritne zameraný na sprístupnenie vzdelania a na boj s negramotnosťou, avšak vďaka Vašej pomoci aj tieto deti mohli dostať potraviny, tak nevyhnutné pre ich zdravý rast a vývoj.