Príručka pre podporovateľov

Predstavujeme Vám “PRÍRUČKU PRE PODPOROVATEĽOV”, ktorú vypracovala podporovateľka dvoch detí v našom programe za účelom, aby ste mali ešte viac informácii o tom ako program prebieha, a to práve zo strany jednej z Vás.

V príručke nájdete podrobné odpovede na množstvo Vašich otázok, ktoré sa sa zvyčajne začnú vynárať, keď ste sa už stali podporovateľom konkrétneho dieťaťa v našom programe PODPOR DIEŤA. Ide o “zbierku” otázok a odpovedí , ktoré ste nám položili od začiatku spustenia porgramu.

Dúfame, že príručka bude pre Vás prínosom a nájdete ešte viac informácii ako sú bežne dostupné na webe

PRÍRUČKA