Prístrešok pre knižnicu v Kikambale

V máji sme ukončili výstavbu prístrešku pre knižnicu v Kikambale s rozmermi 12 x 5 m. Prístrešok bude využívaný na výčbu detí, prednášky pre matky a medical campy – zdravotné prehliadky. Poďakovanie patrí Diplomatic Spouses Associaton (DSA), manželke slovenského veľvyslanca v Nairobi pani Andree Mlynárovej, ktorá venovala svoj čas a energiu a pomohla nám príspevok získať, ako aj podporovateľke Lucii Valaškovej a ďaľším darcom, ktorí prispeli jednorázovým príspevkom.