Distribúcia školských uniforiem a školských potrieb na šk. rok 2015

Tak ako každý rok sme aj tento školský rok (v Keni školský rok začína v januári, je rozdelený do troch trimestrov a končí záverečnými skúškami v decemebri) všetkým školopovinným deťom, škôlkárom a študentom stredných škôl v programe zabezpečili nové školské uniformy a školské pomôcky. Uniformy sú v školách povinné. V prípade, že dieťa uniformu nemá, jednoducho do školy chodiť nemôže a preto siroty a deti z chudobných rodín zostávajú doma bez možnosti získať aspoň základné vzdelanie a gramotnosť. Uniformy nám každoročne šijú miestne krajčírky, čím dávame prácu miestnym ženám. Z rovnakého dôvodu nakupujeme aj všetky školské pomôcky priamo v Keni.
Počas distribúcie uniforiem vždy prebieha aj kontrola vysvedčení z predchádzajúceho školského roku.