Školské uniformy a pomôcky do školy na školský rok 2016

Tak ako každý školský rok aj tento rok sme všetkým deťom z programu PODPOR  DIEŤA distribuovali uniformy, zošity a písacie potreby.
Školský rok v Keni a v Tanzánii začína vždy v januári a končí v decembri. Je rozdelený do troch trimestrov. Po skončení semestra majú deti vždy prázdniny, ktoré vychádzajú na apríl, august a december.
Distribúcia uniforiem je časovo veľmi náročná a to hlavne z dôvodu, že naše deti nepochádzajú z jednej oblasti, ale často z odľahlejších, ťažko dostupných oblastí a okrem toho každá škola má vlastný typ a farbu uniformy. Do polovice februára prebieha vždy meranie detí, do konca marca nám uniformy šijú lokálne krajčírky a do konca prvého semestra prebieha distribúcia.
V Keni aj v Tanzánii je školská uniforma povinná a to nielen pre základné a stredné školy, ale dokonca aj pre škôlky. Deti z chudobných rodín často nechodia do školy práve preto, že im  chýba uniforma. Cena kompletnej uniformy predstavuje plat matky za 3 – 4 dni.
Všetky deti z nášho programu vďaka ich darcom môžu navštevovať školu. Školskú dochádzku pravidelne kontrolujeme.