Spúšťame nový projekt zameraný na potravinovú bezpečnosť – pestovanie tradičných plodín na princípoch permakultúry

Naše projekty sa rozrastajú o edukatívny projekt zameraný na pestovanie zeleniny a tradičných plodín na  princípoch permakultúry. Projekt je určený pre chudobné pre rodiny zo slumov a pre školy. Vďaka sponzorovi mohol náš Abdhalla koncom roka 2015 absolvovať medzinárodný kurz so zameraním na permakultúru a pestovanie pôvodných plodín a teraz sa pripravuje na výuku študentov na základných a stredných školách a príprave sadeníc.

Cieľom projektu je naučiť ľudí zo slumu ako si na minimálnom priestore a vo vreciach dopestovať základné a najčastejšie používané plodiny v ich kuchyni, čím rodiny ušetria mesačne rádovo stovky shilingov.