Spustili sme nový projekt na podporu vzdelávania v Machui

Projekt je realizovaný v dedinke Machui na severe Tanzánie a je zameraný prioritne na sprístupnenie vzdelania a lekárskej starostlivosti pre deti chudobných roľníkov. V tejto oblasti deti často miesto toho aby chodili do školy musia pracovať. Náš nový program zaraďuje do programu deti, ktoré by nikdy nemali šancu dosiahnuť ani základne vzdelanie a zostali by negramotné. Prostredníctvom programu hradíme všetky výdavky spojené so vzdelávaním, vrátane doučovania a príprav na skúšky ako aj lekársku starostlivosť a lieky. Od roku 2016 plánujeme pomoc rozšíriť aj o súkromné lekcie anglického jazyka a prednášky na tému výživa a prevencia chorôb pre matky detí.