Toalety pre našu škôlku

Naša škôlka pre deti chudobných rybárov sa rozrastá každým dňom. Niečo, čo začalo ako knižnica pre miestne deti, sa nakoniec zmenilo v predškolské zariadenie, tak nevyhnutné a potrebné pre miestne deti. Keňské základné školy totiž neprijmú do školy dieťa, ktoré neabsolvovalo škôlku. Všetky škôlky sú však spoplatnené a práve z tohoto dôvodu zostáva množstvo detí z chudobných rodín celoživotne nevzdelaných a negramotných.
Naša škôlka, pôvodne knižnica nemala toalety, pretože slúžila pre deti z okolia a deti v nej netrávili celý deň.
Dnes škôlku navštevuje 70 detí. Naša škôlka je bez poplatkov, rodičia prispievajú iba svojou pomocu – maľovaním stien, čistením a starostlivosťou o budovu a jej okolie.
Vďaka Vašej pomoci a podpore sme mohli pre deti postaviť dôstojné toalety oddelené pre dievčatá a chlapcov a deti tak nemusia využivať iba provizórne toalety, skryté za palmovými listami.