Výstavba druhej triedy v našej škôlke

Záujem o vzdelávanie v našej komunitnej škôlke na vidieku pre deti chudobných rybárov rastie závratnou rýchlosťou.  70 detí v jednej učebni už bolo veľmi veľa a deti sa nevedeli sústrediť a vzájomne sa rušili.
Rodičia prišli s návrhom o pristavenie ďaľšej triedy. Na spoločnom stretnutí sme sa dohodli, že rodičia zabezpečia “tehly” a venujú svoju prácu. Viac než šperk zabezepečil cement, piesok a drevo. Spoločnými silami sa nám teda podarilo vytiahnuť múry a vznikol tak doposial provizórny priestor na učenie. Učebňa nemá okná, dvere, tabuľu a deti sa učia na zemi. Ale učia sa!
Veríme, že postupom času sa nám podarí dokončiť a vybaviť ju lavicami a učebnými pomôckami.