Z fondu KLUB DARCOV sme realizovali nákup 13 kôz pre budúce farmárky

Ďalšie farmárky z chudobnej rybárskej dediny Kikambala dostali možnosť vylepšiť svoje životné podmienky. Kozičky sú okrem produkcie mlieka aj zdrojom príjmu, ktorý je v tejto oblasti limitovaný, keďže na okolí neexistujú žiadne pracovné príležitosti.
Príspevky z KLUBU DARCOV okrem iného aj efektívne zlepšujú potravinovú bezpečnosť v jednej z najchudobnejších časti Kene.