Zakladáme rodinné FARMY pre rodiny v núdzi

TEDT-HAMISI-WITH-GOAT2

V rámci programu FARMA, ktorý je určený chudobným rodinám a rodinám v núdzi sme vďaka darcom mohli od januára 2015 distribuovať kozy a sliepky do 19 rodín v Kilifi distrikte. Koza je pre rodiny, ktoré žijú na hranici biedy a hladu obrovským majetkom. Vďaka kozičke majú rodiny prísun mlieka, mäsa ale aj celkom slušného príjmu z predaja vlastnej produkcie – odrastenú kozičku predajú za sumu priemerného mesačného zárobku, ktoré ženy dostanú napríklad za prácu na poli.

Kozy zásadne nakupujeme u drobnochovateľov – t.j. od chudobných rodín. Nákupom kozy tak darca pomáha 2 x – rodine do ktorej koza putuje a rodine, ktorá kozu predala. Zásadne nenakupujeme kozy na veľkých súkromných alebo štátnych farmách, ale citlivo vyberáme chudobné rodiny žijúce v odľahlých oblastiach bez možnosti iného príjmu. Napriek tomu, že táto forma nákupu je pre pracovníkov Viac než šperk časovo a organizačne náročnejšia budeme pokračovať v tomto trende a zásadne podporovať tých, ktorí to skutočne potrebujú najviac.

Fotogalériu nájdete na našom facebooku.