Zber veľkostí uniforiem na školsky rok 2017

Do 15. novembra prebiehal zber veľkostí uniforiem. Náš tím spolu s lokálnym krajčírom navštevoval deti v ich domovoch a zbieral miery na uniformy na ďaľší školský rok, ktorý v Keni a V Tanzánii začína vždy v januári. Zber veľkostí je časovo nesmierne náročný nielen vzhľadom na počet detí zaradených v programe, ale aj z dôvodu, že deti žijú prevažne v rurálnych oblastiach, ktoré sú ťažšie dostupné.
Tak ako po iné roky aj tento rok budú stovky uniforiem šiť miestne krajčírky, ktoré vďaka tomu získajú prácu na niekoľko týždňov.