Zbierka žiakov ZŠ Holubyho v Piešťanoch


Žiaci 7. B. triedy zo ZŠ Holubyho v Piešťanoch pod vedením pedagóga Martina Jankecha zorganizovali zbierku, výťažok ktorej žiaci venovali na výstavbu knižnice v Kikambale. Zbierka sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. 5. 2013.
Žiakom sa podarilo vyzbierať sumu 150,40 eur, ktorou navýšili sumu určenú na výstavbu knižnice na 1 668,40 eur. Knižnica v rybárskej obci Kikambala umožní deťom prístup k informáciám, a zároveň bude slúžiť ako študovňa.

Fotogléria