Zdravotná starostlivosť

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť je v Keni spoplatnená, rovnako aj lieky. Rodiny v núdzi si nemôžu dovoliť navštíviť lekára alebo kúpiť deťom potrebné lieky, keď ochorejú. Deti často zomierajú na ochorenia, ktoré sú ľahko liečiteľné, ako je dehydratácia sposobená hnačkou alebo malária. Neliečené akútne ochorenia a chronické choroby postihujú detský organizmus, ktorý sa následne nemôže vyvíjať správne. Choroby majú za následok aj častú absenciu v školách, čo vedie k nedostatočnej vzdelanosti. Chronické ochorenia ruka v ruke s nevzdelanosťou vedú opäť len k životu v biede.

Viac než šperk poskytuje:

  • preventívne prehliadky v teréne
  • úhradu nákladov na liečbu
  • distribúciu vitmínov, vitamínových kaší a mliek (antimalnutričný program)
  • edukáciu matiek pediatrom na tému výživa a včasné rozpoznanie príznakov chorôb