Zóna podporovateľov

Od 20. júla sme spustili ZÓNU pre PODPOROVATEĽOV
Cieľom zóny je komfortnejší a rýchlejší pristup k informáciam a fotografiám o Vami podporovanom dieťati.
V zóne nájdete nielen stručné informácie , ale aj napríklad informácie o zdravotnom stave dieťaťa, jeho školských výsledkoch (koniec školského roku je v decembri) , záľubách, jeho kresby ale aj bližšie informácie o rodine dieťaťa, o tom ako rodina žije, o počte súrodencov atď.
Ak sú informácie o Vami podporovanom dieťati stručné je to signál, že s dieťaťom je všetko v poriadku – prosperuje, je zdravé, riadne navštevuje školu a v rodine sa neudiali žiadne udalosti, ktoré by mohli mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa.
Naďalej sa však môžete informovať aj prostrednictvom mailu, a to hlavne v prípade nejasností, alebo doplňujúcich otázok.
V prípade, že ste neobdržali prihlasovacie údaje do zóny, kontaktujte nás mailom (miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk) a obratom Vám údaje zašleme.
Dúfame, že zónu a informácie v nej uvítate a pomôze Vám utvoriť si bližší obraz o dieťati , ktorému pravidelnou podporou dávate nádej na lepší život a budúcnosť.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!