ZŠ Jána Kollára usporiadala zbierku pre deti v núdzi

V decembri usporiadala ZŠ Jána Kollára zbierku pre Viac než šperk. “Na trhoch sa predávali výrobky, ktoré deti samé vyrobili, či už v škole s nami učiteľmi alebo doma. Zapojili sa aj rodičia, ktorí s deťmi veľa povyrábali. Trhy sa niesli v duchu KÚP A POMôŽ, deti predávali výrobky svojich rúk, kde zisk nešiel im, ale tým ktorí to potrebujú. Okrem rozmeru pomôcť niekomu, je tu aj snaha priblížiť žiakom život a inom kontinente v tých najchudobnejších podmienkach. Tiež snaha vzbudiť u detí cit pre dobrovoľníctvo, robiť niečo pre druhého bez toho, aby za to niečo očakával…..” povedala Zuzana Kramarčíkova, ktorá zbierku zorganizovala. Ďakujeme pedagógom, deťom a ich rodičom za snahu pomôcť a za príspevok vo výške 250 eur, ktorý použijeme na rozvoj našich projektov určených pre deti v núdzi.