Zumba Zálesie venovala výťažok z hodiny na zošity pre deti v núdzi

Poslednú hodinu zumby v roku 2014 venovali dámy deťom v núdzi a podporili tak naše aktivity, ktorými sa snažíme zlepšovať životné podmienky tých najzraniteľnejších – detí. Príspevok vo výške 70 eur bude použitý na nákup zošitov a písacích potrieb pre naše dve centrá House of Smile Mtwapa a Hous of Smile Kikambala.