Čo robíme

Stratégia

Pracujeme s lokálnymi komunitami, predovšetkým s mladými ľuďmi. Práve miestni ľudia najlepšie poznajú problémy, ktorým musia denne čelit a preto majú silnú motiváciu k zmene . Podporujeme miestny trh a ekonomiku tým, že všetky nákupy realizujeme priamo u lokálnych dodávateľov.

Prečo Kilifi distrikt

Pobrežný región patrí medzi najchudobnejšie v Keni.
Následky obdobia sucha spôsobili nedostok jedla a problémy stále pretrvávajú.
Distrikt čelí nedostatočnému počtu škôl a zdravotníckych zariadení.

Čo robíme

 

1. Adopčný program na diaľku: program PODPOR DIEŤA
– komplexná a adresná pomoc, pre konkrétne dieťa, ktorá mu vďaka jeho podporovateľovi zabezpečí vzdelanie, lekársku starostlivosť , potravinovú pomoc a spokojné detstvo.

2. Vzdelávanie prevádzkujeme dve knižnice a detské vzdelávacie centrá pre znevýhodnené deti. Udeľujeme štipendiá študentom základných, stredných, odborných a vysokých škôl.

3. Zdravotná starostlivosť:
realizujeme zdravotné prehliadky v teréne a edukujeme matky.

4. Potravinová bezpečnosť – program FARMA:
zakladáme rodinné farmy na vidieku, ktoré slúžia ako ako zdroj obživy a príjmu pre miestnych obyvateľov.

5. Humanitárna pomoc:
budujeme zdroje pitnej vody na vidieku a distribuujeme potraviny rodinám postihnutých hladom.

6. Pracovné príležitosti – program FURAHA (šťastie) by Viac než šperk:
výroba orginálnych hand made šperkov umožňuje ženám generovať vlastný zdroj príjmu.

7. Rozvojové vzdelávanie – program RAFIKI z Afriky: cieľom programu je zvýšiť povedomie o problémoch a živote v rozvojových krajinách medzi deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.