Kontakt


Bankové spojenie
Názov banky: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK6602000000002719539356
SWIFT kód: SUBASKBX

VIAC NEŽ ŠPERK
Občianske združenie
IČO: 42200709
Kozmonautov 12
949 01 Nitra

Predseda združenia:
Mgr. Miroslava Suballyová

mobil Slovensko: 0908 645 965
mobil Keňa: +254 716 312 327
email: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk