Humanitárna pomoc

Dlhotrvajúce sucho, zmena klímy, nedostatok pracovných príležitostí, problémy s nevysporiadanou pôdou a hlboká bieda spôsobujú, že množstvo rodín si nedokáže zabezpečiť ani základné životné potreby ako je dostatok jedla, čo najviac postihuje práve detskú populáciu.

Významným problémom je aj pitná vodá, ku ktorej nemá prístup stále množstvo obyvateľstva, a to hlavne vo vidieckych oblastiach. Problém s pitnou vodu spôsobuje množstvo chôrob a zaberá veľa času hlavne ženám, ktoré by čas, ktorý venujú získaniu vody mohli venovať deťom, vzdelávaniu alebo zárobkovej činnosti.

Viac než šperk odpovedá na tieto problémy distribúciou potravinovej pomoci do rodín, ktoré sú najviac postihnuté hladom a budovaním zdrojov pitnej vody.

Pomôcť s budovaním zdrojov pitnej vody môžete aj Vy. Prispejte akoukoľvek čiastkou na číslo účtu:
SK6602000000002719539356
VS: 999